BİMS HAKKINDA

BİMS TANIMI

Bims, volkanik kökenli slikat esaslı camsı gözenekli ağırlığı 500-600 kg/m3 olan hafif bir malzemedir. Doğal yapısında yer alan boşluklar sayesinde yüksek ısı ve ses izolasyon kabiliyetine sahiptir.

Bims, Hıristiyanlıktan çok önceleri ilk olarak Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar tarafından kullanılmıştır. Eski Yunanlılar ve Romalıların görkemli yapılarının birçoğunda hala görülebilir. Roma duvarlarının inşaatında, diğer tarihi eserlerde kullanılmıştır. Hafif yapı elemanı olarak başta Almanya, Fransa, İtalya, İsveç Amerika ve Japonya olmak üzere bir çok ülkede ısı ve ses izolasyonu, hafifliği ve depreme dayanıklılık gibi nitelikleriyle 100 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Ayrıca Amerika'da pomza, Kaliforniya'da 1851'den beri bina inşaatlarında kullanılmaktadır. Bu tarihten itibaren pomza endüstrisi 15 eyalette 100’e yakın işletmeye kadar genişlemiştir.

Almanya'da 1950'den beri kullanılmakta olup 1980’den itibaren de kaynakları yetersiz olduğu için Türkiye den ithal etmekte olduğu pomzayı Achen kenti civarındaki 125'e yakın işletmede kullanarak inşaat sektörünün hizmetine sunmaktadır. Ülkemizde ise 1980'li yıllardaki 250 bin ton civarındaki toplam üretim, 2003 yılı sonu itibariyle 1,5 milyon tona ulaşmıştır.

NEDEN BIMSBLOK?

Ülkemizde güncelliğini sürekli koruyan en önemli sorunlardan biri tasarruftur. Özellikle yakıt tasarrufu noktasında konut ve işyerleri gibi kapalı mekânlarda ısı yalıtımının en ekonomik bir biçimde uygulanmasıdır. Bu ekonomik uygulama, ülkemizde bulunan ucuz ve bol hammaddeleri kullanılarak mümkün olabilir. Ülkemizdeki en ekonomik ve uygun hammadde kaynağı pomzadır. Pomzadan imal edilen yapı elemanları bimsblok olarak adlandırılır. Bimsbloklar, yüksek ısı ve ses yalıtımı, yüksek mukavemet göstermeleri ve depreme dayanıklı mekânları en ucuza mal etmek gibi özelliklerinden dolayı vazgeçilmez bir inşaat ürünü olmuştur. Bimsbloklarla inşası yapılan binalarda yüksek ses ve gürültülere karşı sessiz ortamlar meydana getirilmektedir.

Pomza ve ürünü bimsbloklarda homojen olarak dağıtılmış eşsiz doğal boşluklu yapısı, hafifliği, kristal suyu içermemesi, ısı ve sese karşı mükemmel yalıtım özelliği gibi niteliklerinden dolayı kullanımı her gecen yıl artmaktadır. Pomzalı hafif betonun ısı geçirgenlik kat sayısı normal betondan 4 6 kat iyi izolasyon sağlamakta olup, bu özelliğinden dolayı da büyük miktarlarda ısı ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bimsblok üretim teknolojisi, kalite denetimi, uzman personeli, ar-ge yatırımları ile daima tüm zamanların en iyi yapı malzemesi olacaktır.

Hafif yapı elemanı olduğu için bina ağırlığını azaltır, inşaat çeliğinden tasarruf sağlar.

Yapıbloklar 25 37 * kg/cm' basınca £ dayanıklıdır VB elastiktir. Depreme Karşı güven sağlar.

760"C'ye kadar ateşe dayanıklıdır. Yangına karşı binayı korur.

Gözenekli yapısı sayesinde kışın ısı lasarrulu yazın serin ortamlar oluşturur 0,175 VW mK ısı geçirgenlik katsayısına sahiptir.

Ortam nemini dengelediği için nem ve güverçile yapmaz

Ekonomiktir, bina maliyetini düşürür.

Homojen boşluktu yapısı sayesinde ses izolasyonu sağlar. Termobloklar ortalama 46 dB'lık ses yalıtım değeri ile tüm gürültülü alanlar için uygun bir malzemedir

Gözenekli yüzeyi sayesinde çok iyi sıva tutucudur. Sıva ve harçda tasarruf sağlar ve rötre çatlaklarına sebep olmaz.

Yapımında kimyasal maddeler kullanılmadığı için doğal mekanlar oluşturur